Igor Adamec

„Je lepšie byť smutný v Rols Roysi, ako veselý na bicygli.“ Z divadelnej hry English is easy, alebo Csaba is dead.

Som rodený Stredoslovák, ktorý svoju životnú dráhu začal  1.apríla 1964 v Ľubochni , v  malej kúpeľnej dedinke neďaleko Ružomberka. Od malička som však vyrastal v Bratislave -  časť Pošeň, čiže som takmer čistokrvný Ružinovčan.
Po maturite v roku 1982 som sa presťahoval na 2 roky za divadelnou prácou do Banskej Bystrice. Po naskúšaní asi 12 inscenácíí a odohratí asi dvoch stoviek predstavení som sa prihlásil na Vysokú školu do Prahy. Po štyroch rokoch intenzívneho života  a štúdia  som absolvoval Divadelnú fakultu akadémie múzických umení  a vydal sa opäť do praxe. Od roku 1990 som už natrvalo zakotvil v divadlách v Bratislave. V roku 1996 vznikol môj prvý dôležitý televízny program , a vtedy som vymenil divadelnú prácu za televíznu, ktorou sa zaoberám dodnes.
Od roku 2011 som riaditeľom ružinovskej televízie.
Mám dve deti a jednu manželku.